Dokumentumok

Közlemények

Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.június
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. június
Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.marcius
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. március

Hirdetmények

A Tagot terhelő valamennyi díj, költség, azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatás

Szabályzatok

A tagok fizetési késedelmére és a tagok tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket a Működési és Részvételi Szabályzat, a tagtoborzásra vonatkozó rendelkezéseket a Közvetítői szabályzat tartalmazza.

Fedezet nyilvántartásáról és értékeléséről szóló szabályzat
Tartalék képzéséről, elhelyezéséről és felhasználásának rendjéről szóló szabályzat
Befizetések nyilvántartásának szabályzata
Tag kilépésének, kizárásának rendjéről szóló szabályzat
(Tartalmazza a tag fizetési késedelme, nemteljesítése esetére szóló rendelkezéseket is.)
Belső ellenőrzésről szóló szabályzat
Tagok adatainak kezeléséről, védelméről és szolgáltatásáról szóló szabályzatot, valamint ti-tokvédelmi szabályzat
Számviteli politika és a vonatkozó szabályzatok
Számlarend
Számlatükör
Panaszkezelési szabályzat
Szervező vezető tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási politika
Részvételi szabályzat
Tag fizetőképességére irányuló felmérés elvégzésének feltételei
Hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezésének szabályai
Kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályok
Befektetési politika
Adatkezelési szabályzat

Szerződés minták

Előzetes Megállapodás tervezete
Tagsági Szerződés tervezete
Biztosításközvetítői tájékoztató
Csatlakozási nyilatkozat hitelfedezeti életbiztosításhoz
Tájékoztató a hitelfedezeti életbiztosításról

Beszámolók

A Szervező üzleti jelentése 2017
A CNOK-180-180-1 Közösség éves beszámolója 2017

Egyéb dokumentumok

2016. évi XV. törvény a nemzeti otthonteremtési közösségekről
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól (2016.06.07.) óta hatályos szöveg)
Panaszfelvételi jegyzőkönyv
A Tv. szerinti új lakóingatlan definíciói
LTP nyilatkozat
Adatváltozás bejelentése
Licitkártya
Licitálási segédlet
Rendelkezés előtakarékosságról
Munkáltatói jövedelemigazolás
Nyilatkozat megismételt fizetőképességi vizsgálathoz
Azonosítási adatlap
Ingatlan vásárlással kapcsolatos tájékoztató
Adásvételi útmutató