Dokumentumok

Közlemények

Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2019.március
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2019. március
Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.december
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. december
Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.szeptember
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. szeptember
Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.június
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. június
Tájékoztatás a kiválasztás megtörténtéről 2018.marcius
CNOK-180-180-1 Nemzeti otthonteremtési közösség kiválasztás tájékoztató 2018. március

Hirdetmények

NOK Klasszik - A Tagot terhelő valamennyi díj, költség, azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatás
NOK Rapid (NOK60) - A Tagot terhelő valamennyi díj, költség, azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatás

Szabályzatok

Átalános szabályzatok
Tag fizetőképességére irányuló felmérés elvégzésének feltételei
Számlarend
Fedezet nyilvántartásáról és értékeléséről szóló szabályzat
Számlatükör
Tartalék képzéséről, elhelyezéséről és felhasználásának rendjéről szóló szabályzat
Belső ellenőrzésről szóló szabályzat
Befizetések nyilvántartásának szabályzata
Tagok adatainak kezeléséről, védelméről és szolgáltatásáról szóló szabályzatot, valamint titokvédelmi szabályzat
Tag kilépésének, kizárásának rendjéről szóló szabályzat (Tartalmazza a tag fizetési késedelme, nemteljesítése esetére szóló rendelkezéseket is.)
Panaszkezelési szabályzat
Hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezésének szabályai
Szervező vezető tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási politika
Számviteli politika és a vonatkozó szabályzatok
Befektetési politika
Adatkezelési szabályzat
Pénzmosási szabályzat
Közösségek egyedi szabályzatai
NOK Klasszik Működési és Részvételi szabályzat
NOK Rapid (NOK60) Működési és Részvételi szabályzat
NOK Klasszik Kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályok
NOK Rapid (NOK60) Kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályok

A tagok fizetési késedelmére és a tagok tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket a Működési és Részvételi Szabályzat, a tagtoborzásra vonatkozó rendelkezéseket a Közvetítői szabályzat tartalmazza.

Szerződés minták

Általános szerződés minták
Biztosításközvetítői tájékoztató
Tájékoztató a hitelfedezeti életbiztosításról
Csatlakozási nyilatkozat hitelfedezeti életbiztosításhoz
Közösségek egyedi szerződés mintái
NOK Klasszik Előzetes megállapodás tervezete
NOK Rapid (NOK60) Előzetes megállapodás tervezete
NOK Klasszik Tagsági szerződés tervezete
NOK Rapid (NOK60) Tagsági szerződés tervezete

Beszámolók

A Szervező üzleti jelentése 2017
A CNOK-180-180-1 Közösség éves beszámolója 2017

Egyéb dokumentumok

2016. évi XV. törvény a nemzeti otthonteremtési közösségekről
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól (2016.06.07.) óta hatályos szöveg)
Panaszfelvételi jegyzőkönyv
A Tv. szerinti új lakóingatlan definíciói
LTP nyilatkozat
Adatváltozás bejelentése
Licitkártya
Licitálási segédlet
Rendelkezés előtakarékosságról
Munkáltatói jövedelemigazolás
Nyilatkozat megismételt fizetőképességi vizsgálathoz
Azonosítási adatlap
Ingatlan vásárlással kapcsolatos tájékoztató
Adásvételi útmutató
Ingatlanmegjelölő nyilatkozat